Сусам

Сусамът е много взискателен към обработката на почвата

Към обработката на почвата сусамът е много взискателен, тя трябва да се подготви дълбоко и грижливо през есента, тогава се завършва и основното торене с фосфорни и калиеви торове.

През Март се извършва първата предпосевна обработка на почвата. Тя се прави с култиватори за слята обработка и прикачени към тях зъбни брани и има за цел да унищожи поникналите плевели, да заравни площта на която ще се отглежда сусамът и да запази влагата в орния слой.

С тази обработка се цели още да се провокира поникването на плевелните семена намиращи се в полето и при следващата предсеитбена обработка да се унищожат новопоникналите плевели.