Етикет: MAP
post-image
Новини Околна среда

Международна научна конференция обсъди състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, предоставяни от тях

Един от основните акценти беше използваните методи за биофизична оценка на екосистемите и картографиране на екосистемните услуги