Етикет: сдружаване
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Групите и организациите на производители ще могат да кандидатстват по нова мярка в новия период

Дейностите целят стимулиране то на земеделските производители в групи производители, организации и асоциации на производители в тези сектори
post-image
Новини Инвестиции

Анкета на тема: НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ – ПРЕДПОСТАВКИ, СТИМУЛИ И НАГЛАСИ

Защо то на фермери у нас е рядкост и се случва по-скоро формално, отколкото продиктувано от нуждата на пазара и самите земеделски стопани? Това се опитва да разбере Фондация Смарт Агростарт в своя анкета