Етикет: залесяване
post-image
Новини Институции

Заключителна пресконференция по проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”

Беше представена концепция за подаване на проектно предложение за надграждане и мултиплициране на постигнатите резултати