НЕДИКОМ ООД

Лице за контакт: Д. Димитрова
Адрес: Свищов 5250
ул. Ал. Константинов 1, вх. Г, ап. 1

Телефон: Тел: 00359/ 631 60350;60370 Факс: 00359 /0/ 631 60360
E-mail: Nedicom@svishtov.com
Интернет страница: http://nedicom.svishtov.com/indexBG.html

 

Изделия за селското стопанство, лозарство, овощарството и др.


Асортиментът на изделията включва както колове, така и оградни елементи за пасбища, ниви, лозя и ферми.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !