Шипкалес АД

Адрес: Казанлък 6100,
бул. Освобождение 39
Телефон: 0431/241 21, 239 14, 430 13, 234 49
Факс: 0431/230 27

 

Дърводобив, транспорт, търговия; преработка на дървесина. Животновъдство и рибовъдство.

 

Дърводобив, транспорт, търговия; преработка на дървесина.

Семесъбиране, производство на фиданки, залесяване и отглеждане на култури и млади насаждения.

Производство на широколистна и иглолисна строителна дървесина и дърва за огрев.

Животновъдство и рибовъдство. Ловно-стопанска и лесокултурна дейност.

Селскостопанско производство. Услуги и ремонт на горска технима.


! Съобщи за неточности в данните на фирмата !