АЙ-БИ КОНСУЛТИНГ ООД

Адрес: София 1407 ул. Любата 7, ет. 1, ап. 1 тел.: 02/962 82 62 факс: 02/962 82 83
E-mail: i.b.consulting@sigma-bg.com
Интернет страница: http://www.i.b.consulting.com

 

Maшини и съоръжения за преработка на грозде, за стабилизиране и бутилиране на вина

 

Maшини и съоръжения за преработка на грозде, за стабилизиране и бутилиране на вина

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !