Институции

post-image Институции

НАЦИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА

НЛВК има за цел подпомагане и защита на общите интереси на своите членове, защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти, и развитие на лозарството и винопроизводството
post-image Институции

РУБИН АД

Стъкларски завод РУБИН АД Плевен - вашият надежден и коректен партньор в бизнеса