Асоциация на производителите и износителите на жив дребен и едър рогат добитък и месо

Адрес: София 1000, ул. Аксаков 16 Телефон: 02/989 97 79 Факс: 02/980 55 11

 

Браншова организация.

 

Браншова организация.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !