Асоциация на производителите на плодове и разсади за многогодишни растения в Ловешкия регион

Адрес: Ловеч 5500, ул. Търговска 24 сграда Преслав ет. 3, стая 306 Тел./факс: 068/411 216
E-mail: mssz_lovech@infotel.bg

 

Браншова организация.

 

Браншова организация.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !