Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Адрес: 4003, Пловдив ул."Добротич" №12 тел./факс: 032/96 81 58
E-mail: bapop@abv.bg

 

Браншова организация

 

БАПОП е браншова организация с нестопанска цел, обединяваща производителите на оранжерийна продукция от цялата страна.

Основните цели на АСОЦИАЦИЯТА, са да подпомага и насърчава своите членове за развитие на ефективно българско оранжерийно производство да обединява усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция, постигане на колегиална солидарност и професионално взаимодействие, да лобира пред изпълнителната и законодателната власт за защитата на интересите на бранша.

В лицето на БАПОП Вие ще имате надежден партньор при реализация на печеливши проекти, за сътрудничество с чуждестранни фирми и колеги производители, с които да обмените опит, да обсъдите проблеми, да генерирате и реализирате нови идеи, както и да намерите правилните решения.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !