Българска асоциация на търговците на дребен рогат добитък и месо за ЕО

Адрес: София 1000, ул. Хр. Белчев 2 Тел.: 02/981 46 04 Факс: 02/981 65 50 GSM: 088/888 833

 

Браншова организация.

 

Браншова организация.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !