Българска Горскостопанска Камара

Адрес: Пловдив 4000, ул. Банкова 1 Телефон: 032/636 310, 636 311
E-mail: parlikov@abv.bg
Интернет страница: http://www.bcfbg.org

 

Неправителствена организация.

 

Цели на организацията:

  • представляване на правните, професионалните и горскостопанските интереси на членовете си
  • поазване на неприкосновенността на горската собственост, свобода на нейното стопанисване и управление
  • опазване на околната среда
  • разработване на екологични проекти

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !