БЕТЕЛГИУС ООД

Адрес: София 1233 ул. Враня 57 - 59 тел.: 02/931 1372, 931 13 80 факс: 02/931 1395
E-mail: office@betelgeus.com
Интернет страница: http://www.betelgeus.com

 

Етикетиращи, маркиращи и опаковъчни машини и материали

 

Етикетиращи, маркиращи и опаковъчни машини и материали

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !