HG & sons

Адрес: Гр.София - 1303, Район - Централен Ул.”Осогово”68 б, Партер Тел/Факс: 02/8321135 GSM: 0886772566
E-mail: hg-sons@openbg.com
Интернет страница: http://www.hg-sons.hit.bg

 

Пречиствателни станции за отпадни води

 

 

          

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !