Муди Интернешънъл ООД

Адрес: София, пл. Народно събрание №3, ет. 3 Тел/факс: 02/950 06 40, 950 06 41, 986 50 82, 981 20 56
E-mail: admin@moody.bg
Интернет страница: http://www.moody.bg

 

Български сертифициращ орган със собствена международна (DAR-TGA) и българска (ИА "БСА") акредитация.

 

Муди Интернешънъл ООД е единственият български сертифициращ орган със собствена международна (DAR-TGA) и българска (ИА "БСА") акредитация.

От 2002 г. Муди Интернешънъл е първата българска сертифицираща организация, приета за член на Европейската Федерация  на Асоциациите на Сертифициращите органи  (EFAC).

1. Преодоляване на нетарифните бариери в международната търговия

2. Сертифициране на Вашата система за управление спрямо изискванията на:

  • ISO 9001:2000 – Системи за управление на качеството
  • ISO 14001, BS 8555, EMAS – Системи за управление на околната среда
  • НАССР – системи за управление на безопасността на хранителните продукти и ISO 22000 след неговото официално публикуване
  • OHSAS 18001:2002 – системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд
  • BS 7799-2/ ISO 17799 – системи за управление на информационната сигурност

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !