Научно - технически съюз по лесотехника

Адрес: София 1000, ул. Раковски 108 Телефон: 02/988 36 83, 987 93 60 Факс: 02/989 33 79
E-mail: info@fnts_bg.org

 

Неправителствена организация.

 

Цели на организацията:

  • защита на търговско - промишлените интереси на членовете на НТС по лесотехника и отстояването им пред държавните и местните органи у нас
  • укрепване на международните контакти и взаимоизгодно сътрудничество със сродни организации у нас и в чужбина
  • организиране на научно - технически прояви, конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси, дискусии, изложби, консултации и др.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !