Общобългарско сдружение за екологично земеделие (Екозем)

Адрес: София 1000, ул. Московска 39 Телефон: 02/987 24 36 Факс: 02/68 40 42
E-mail: ekozem@hotmail.com

 

Неправителствена организация.

 

Цели на организацията:

  • разработване на проекти за устойчиво екологично земеделие
  • разработване и прилагане на критерии за екологична продукция
  • провеждане на конференции,семинари и консултации по екоземеделие

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !