Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи

Адрес: Плевен 5800, ул. Ал. Стамболийски 16 Тел./факс: 064/804 571, 801 249, 064/801 811
E-mail: bgoz.rz@infotel.bg

 

Неправителствена организация.

 

Цели на организацията:

  • Принос за устойчивото икономическо и социално развитие на регион Плевен
  • Насърчаване и подпомагане развитието на МСП
  • Създаване на благоприятна предприемаческа култура и заетост

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !