АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив

Адрес: Пловдив 4000 бул. Менделеев 12 тел.: 032/635 573 факс: 032/635 573
E-mail: info@au-plovdiv.bg
Интернет страница: http://www.au-plovdiv.bg

 

Научна дейност и разработки

Продажба и консултации за: - цитрусов овощен материал - традиционни овощни култури - декоративни видове.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !