АГРОБИОИНСТИТУТ

Адрес: 1164 София, ул. Драган Цанков № 8, тел: 02/9635413
E-mail: atanas_atanassov@agrobioinstitut.org
Интернет страница: http://www.abi.bg

 

Научна дейност и разработки

АБИ е лидер в биотехнологиите ! Съобщи за неточности в данните на фирмата !