ДАНС ФАРМА - БРАНД ГмбХ

Адрес: София 1612 бул. Цар Борис III, 21, секция "Св. Никола", ет. 4, офис 6 тел.: 02/953 41 04, 954 94 62, 953 16 37 факс: 02/954 94 62, 953 16 37, 953 41 03
E-mail: info@danspharma.com
Интернет страница: http://www.danspharma.com

 

Комплексно лабораторно оборудване

 

Комплексно лабораторно оборудване. Сертификати за качество.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !