ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ

Адрес: Садово 4122 бул. Дружба 2 тел.: 03118/22 51, 22 52 факс: 032/629 026
E-mail: rada_k@abv.bg ; rada_k@ipgr-bg.org

 

Институтът работи в областта на растителните генетични ресурси, селекция на пшеница, фъстъци, ориз и биотехнологиите

 

Институтът работи в областта на растителните генетични ресурси, селекция на пшеница, фъстъци, ориз и биотехнологиите. Организира семепроизводство на 50 сорта от 15 култури.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !