Русенски Университет Ангел Кънче

Адрес: Русе 7017, ул. Студентска 8 Телефон: 082/444 071 (номератор), 881 881 (ректор) Факс: 082/455 145

 

Държавно висше училище. Факултет по механизация на селското стопанство.

 

Държавно висше училище.

Факултети: механизация на селското стопанство; машинно-технологичен; електротехника, електроника, автоматика; автотранспортен; център по математика; свободен факултет.

Следдипломни квалификации; Учебно-производствен завод; печатна база.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !