Техникум по хранителновкусова промишленост Никола Димов - Пирдоп

Адрес: Пирдоп, ул. Славци №2 Телефон: 07181/58 61

 

Професионално училище.

 

Професионално училище.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !