Агро Офис КАРТИ

Телефон: 052 60 15 18
E-mail: velislav@m-a.bg
Интернет страница: http://maps.agro-office.com/

 

Агро Офис КАРТИ - специализиран софтуер за очертаване на земеделските блокове, комасация и история на извършените обработки

Агро Офис КАРТИ обхваща: • Очертаване на земеделски блокове върху подложка от КВС и сателитни снимки и предварително изготвяне на файловете за ИСАК • Вградено КВС на цяла България • Изготвяне на Комасационни споразумения • История на блока

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !