ЕТ "ИСАВ-Иван Христосков"

Лице за контакт: Ангел Христосков
Адрес: 4400 Пазарджик
ул."М.Войвода"15
Телефон: 034 44 60 32
E-mail: ahristoskov@isav-bg.com
Интернет страница: http://www.isav-bg.com

 

Ние предлагаме цялостно изграждане на:

Създадена през 1992 година, ЕТ ИСАВ се превърна във водещата фирма в областта на проектирането и изграждането на машини и съоръжения за зърнопреработващата промишленост и фуражна индустрия. Ние произвеждаме мелнични и фуражни комплекси с цялостно технологично оборудване- елеватори, редлери, шнекове, смесители, шибъри, циклони, дробилки, гранулпреси и др.
Нашите машини са напълно азвтоматизирани. Ние предлагаме професионална подкрепа при реализирането на Вашите проекти от чертежите до пускането в експоатация- ние съветваме, проектираме, произвеждаме съобразявайки се с Вашите интереси и идеи.
Предлагаме:
- Бункери, силози и други оперативни вместимостти-Авторазтварища
- Транспортни съоръжения
- шнекове(тръбnи и коритообразни)
- редлери
- елеватори
- транспортни ленти
- измитащи шнекове
- изваждащи шнекове
- Почистващи машини
- Дозиращи системи
-ШИА
- автоматични везни –(различни типове)
- дозиращи станции за макро- и микро- добавки
- дозиране на мазнина
- Чукова дробилка
- Смесител
- Гранулиране
- Гранулпреса
- Кондиционер
- Охладителна колона–
- Матрици, ролки и венци
- Ръкавни филтри
- Клапи
- Шибъри
- Фасонни части – тръби, скоби, сегменти, колена, тройници, включватели, отбивачи и др.
- Циклони
- Вибро-дъна
- Роторни дозатори
- Метални конструкции
- Автоматизация, ел. инсталация и компютърно управление

Предлагаме следните инсталации:
- Фуражни цехове
- Мелници
- Гранулиращи линии
- Пневмотранспортни инсталации
- Аспирация
- Инсталация за дозиране и смесване на макро – и микро- добавки
- Инсталация за транспортиране, съхранение, почистване и дозиране на брашно
- Силозни стопанства

ЕТ ИСАВ притежава и мелнично фуражен комплекс и предлага следните продукти:
-Всички видове фуражи (работа на ишлеме)
-Царевичен грис
-Царевично брашно
-Отсевки

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !