Производство на лозов посадъчен материал

Лице за контакт: Кънчо Радков
Адрес: с. Тополчане, общ. Сливен
Телефон: 0889576888
E-mail: k_radkov@abv.bg
Интернет страница: http://www.radkov-lozovmaterial.com

 

Лозов посадъчен материал, лози, лозя

Производство на лозов посадъчен материал. Качествени винени, десертни и безсеменни сортове. Възможно производство на специфични сортове, както и работа с калеми на клиента.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !