Разсадник Райчева ЕООД

Лице за контакт: Светломир Димитров
Адрес: Адрес за кореспонденция:
гр.Варна, ул."Войнишка" 5

Адрес на разсадника:
с.Нова Шипка, общ.Долни Чифлик
Телефон: 0896666222
E-mail: agrovarna@leshnik.bg
Интернет страница: http://www.leshnik.bg

 

Производство на посадъчен материал за създаване на промишлени лешникови насaждения

Лицензиран овощен разсадник "Разсадник Райчева"ЕООД е създаден през 2009г. като част от проект "Авелана еко" за създаване на 2000 декара лешникови градини. Основната му дейност е производство на посадъчен материал за създаване на промишлени насaждения. Преоритет е отглеждане на качествени и добре вкоренени фиданки, отговарящи на всички изисквания и стандарти. Разсадника разполага с маточник, откъдето добива материала за вкореняване и гарантира сортовата му чистота. В стопанството се използва най-модерна техника и технология, като се залага на италианския опит и традиция. На бъдещите ни клиенти ще представим своя опит и знания както и консултации по избор на място, създаване на насaждението, схема на засаждане, сортове, като по този начин ще Ви спестим нерви и пари и ще Ви предпазим от грешки.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !