АГРО ОФИС ПРО

Лице за контакт: В. Белев
Адрес: Варна 9009, ж.к. Победа

ул. Тодор Пенев №2
Телефон: 052/ 60 15 18
E-mail: info@agro-office.com
Интернет страница: http://www.agro-office.com

 

За фирмите от сферата на агробизнеса МикроАкаунт ЕООД създаде АГРО ОФИС ПРО, професионален софтуер за арендни и наемни договори и изчисляване на рента.

АГРО ОФИС ПРО - ПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТУЕР ЗА АРЕНДАТОРИ: 1. Да намирате бързо пълна информация за: - Сключените арендни и наемни договори; - Всеки имот и неговите собственици; 2. Лесно да изчислявате и изплащате рента в пари, в натура или комбинирано 3. Да спестите време чрез автоматично изготвяне на: - Декларация по чл. 73 към НАП; - Анкетна карта към ОД "Земеделие"; - Декларации по чл. 69 и чл. 70 към ОД "Земеделие"; 4. Улеснение при оперативна работа и при вземането на управленски решения чрез справки за: - Обработваемата площ по местности и землища - Имоти по землища и собственици; - Видове стоки за рента по землища; - Нераздадена рента. За повече информация посетете www.agro-office.com или се свържете с нас на посочените телефони.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !