Кооперация СиС Кооп

Лице за контакт: Иван Камбуров
Адрес: България, гр. София, бул."Витоша" 61, ет2
Телефон: +359 2 988 85 95
E-mail: info@siscoopbg.com
Интернет страница: http://www.siscoopbg.com

 

Кооперация Сис Кооп предлага земеделски кредити на членовете си, съобразени с нуждите и възможностите на земеделският производител и животновъд. Вие ще получите коректно обслужване и консултация относно желания от Вас кредит на територията на цялата стран

Кооперация Сис Кооп предлага земеделски кредити на членовете си, съобразени с нуждите и възможностите на земеделският производител и животновъд. Вие ще получите коректно обслужване и консултация относно желания от Вас кредит на територията на цялата страна. Предоставяните от нас кредити са със срок от 3 до 36 месеца, сумите са от 1500 до 50 000 лв. Като обезпечение по отпусканите кредити бихме могли да приемем недвижим имот, сгради, МПС, земеделска техника, субсидия, продукция. Изключително гъвкави условия, опростени процедури, минимални документални изисквания. Повече информация относно кредитните ни продукти, процедурите по изтегляне на кредит и допълнителна информация, може да получите на www.siscoopbg.com

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !