МАКС АГРО

Лице за контакт: В. Белев
Адрес: Варна 9009, ж.к. Победа,
ул. Тодор Пенев №2
Телефон: 052/ 60 15 18
E-mail: office@m-a.bg
Интернет страница: http://www.agro.m-a.bg

 

МАКС Агро е интегрирана бизнес информационна система за управление на бизнеса от клас ERP. Софтуерната система е създадена да отговаря изцяло на специфичните нужди на българския агробизнес.
С МАКС Агро постига максимална ефективност чрез обхващане

I. АРЕНДНИ ДОГОВОРИ 1. Имоти; 2. Собственици; 3. Договори; 4. Правила за рента според - землище, вид договор, категория земя; 5. Изплащане на рента: - В стойност; - В натура; - По землища; - По местности; - По физически блокове; - По собственици; 6. Справки и отчети; 7. Анкетна карта; 8. Декларации към НАП и ОДЗ II. ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ 1. Сеитбооборот; 2. Планиране на доставки на база планирани обработки и дозировки; 3. Бюджетиране; 4. План-график по: - Физически блокове; - Обработки; - Машини; - Механизатори. 5. Дозиране и рецепти: - Рецепти за смесване на препарати; - Дозиране на торове, препарати и семена; 6. Справки и карти за извършено пръскане / торене. III. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОПАРК 1. GPS карти и справки за извършена работа: - Почвообработка; - Сеитба; - Пръскане и торене; - Жътва; 2. Гориво: 3. GPS следене: - Електронна горивоколонка; - Контрол на зареждане с чип-карти за механизатор и машина. 4. Горива и масла; 5. Сервизни интервали; 6. Ремонти; 7. Данъци, лизинги; 8. Винетки; 9.. Напомняне; 10. GPS навигация на машини; 11. Текущи метеорологични условия; 12. Прогнози за времето; 13. Прикачване на снимки. IV. ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО Финансово-счетоводният модул е сърцето на МАКС Агро. Посредством счетоводния модул и връзката му към модула за производство, земеделските фирми имат възможност да изведат себестойност на продукцията на база преки разходи (семена, торове, препарати за растителна защита, гориво и др.), а в последствие да разпределят общите разходи (напр. за администрация, електричество, вода и т.н.) за да получат пълна себестойност. За повече информация посетете www.agro.m-a.bg или се свържете с нас на 052/ 60 15 18.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !