Йотов Консулт

Лице за контакт: Георги Йотов
Адрес: Враца ул.Иванка Ботева 5
Телефон: 092 620 854 0878 218 188
E-mail: office@yotov-consult.com
Интернет страница: http://yotov-consult.com

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА:

-МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

-НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

-МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

-СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

-ПРОЕКТИ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

-РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ

-ПРОГРАМИ ЗА РАВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

-ПОСЕЩЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИЙ НА МЯСТО !!!!

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !