Животновъдство

post-image Животновъдство

Опитна станция по пчеларство

Създаване на високопродуктивни линии в резерватите за местна пчела, нови методи за отглеждане на пчелни майки, нови продукти за подхранване на пчелните семейства и различни системи кошери, изработени от нетрадиционни материали.