Агрокооп "Нектар"

Адрес: 1202 гр. София,
ул. "Цар Симеон" №92,
тел.: 983-24-80,
Пчеларски магазин
тел.: 983-24-80,
E-mail: agrokoop@abv.bg

 

Пчеларска кооперативна организация

 

Пчеларска кооперативна организация (ПКО) Агрокооп "Нектар" е изградена в началото на 1990 г. Кооперацията включва пчелари от различни краища на страната, притежава магазин за мед, пчелни продукти и пчеларски пособия, както и собствен пчелин. Кооперацията помага и съдейства за задоволяване на икономическите и социални интереси на своите членове. Оказва помощ на Столичен браншови пчеларски съюз при обучението на кадри.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !