Арда-М АД

Адрес: гр. Кърджали 6600, ул. “Червена стена” № 8 , тел. 0361/ 2 64 87, 2 67 96, 2 26 78

 

Отглеждане и изкупуване на животни, добив и търговия на месо и месни изделия.

 

Отглеждане и изкупуване на животни, добив и търговия на месо и месни изделия.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !