НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОНЕВЪДСТВО

Лице за контакт: Георги Йорданов
Адрес: гр. София-1756, ул. „Бистришко шосе” 26
Телефон: 02/ 961 20 78; GSM: 0888 228 421
E-mail: nak.sofia.ofis@gmail.com
Интернет страница: http://www.horsesbg.com/?cont=horsesbg_bg

 

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО КОНЕВЪДСТВО е независима, доброволна, неполитическа организация

Създадена през 1999 г. като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО КОНЕВЪДСТВО е независима, доброволна, неполитическа организация, която се създава за неопределен срок, в обществена полза и е изградена на принципа на доброволност и равенство на правата и задълженията на членовете.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !