Нова наредба на МЗХ за изискванията към храните в детски заведения и училищата е в сила от 20 септември

Снимка:

инж. Атанас Дробенов, гл. експерт в Дирекция „Контрол на храни“ в БАБХ

- Г-н Дробенов, каква е основната цел на Наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детски заведения и училища?

- Основната идея за създаването на тази наредба е да се определят критериите и изискванията, отнасящи се до качеството и безопасността. Слагам на първо място качеството и след това – безопасността. Защото досега винаги сме говорили за безопасност на храните, безопасност на суровините, които се предлагат в търговските обекти и в предприятията за производство на храни. Но ние сега искаме да поставим наред с безопасността и изисквания за качеството на суровините и храните. Тоест, храната, която се приготвя в детските ясли и градини, както и в училищните столове, да е от качествени суровини, отговарящи на действащото национално и европейско законодателство. Защото за голяма част от суровините и храните има утвърдени европейски стандарти. Целта е в детските заведения да се предлага храна, която да гарантира здравето на децата и да е най-полезна за тази възрастова група.

- Кого конкретно обхваща наредбата?

- Тази наредба се отнася за всички заведения, попадащи в категорията детски ясли, детски градини, столове в училища, обединени детски заведения, без значение дали са частни или са държавни, различни видове центрове, които напоследък съществуват и се създават непрекъснато. Отнася се за всички видове заведения, където има организирано хранене на деца.

- Казахте, че в основата на наредбата са европейските стандарти. Какви са те?

- Това е същността на наредбата. В нея са определени 10 основни храни, групирани по тяхното сходство, като са определени и конкретните специфични изисквания за всяка една от тези групи: месо, мляко и млечни продукти, риба, яйца, масла и мазнини, зърнени храни, картофи и варива, плодове и зеленчуци, ядки, семена, пчелен мед и др. храни и чайове. Както вече казах, всеки раздел от тези храни има своите изисквания за качество и безопасност, на които трябва да отговаря.

- Като говорим за изисквания, има ли механизъм, който да следи дали те ще бъдат спазвани?

- Това е целта на издаването на тази наредба. Да настъпи промяна към по-добро. Да не се повтарят случаи, каквито за съжаление имаше – в детските заведения да се предлагат храни с ниско качество. С определянето на тези конкретни изисквания наредбата става документ, който ни дава основание да засилим контрола в тези заведения. Тази наредба вече е в сила от 20 септември с публикуването й в държавен вестник и контролните органи на БАБХ ще осъществяват засилен контрол във всички тези обекти за нейното спазване. Тоест, всичко, което влиза като суровина и храна в една детска градина, трябва да отговаря на действащото законодателство, да е придружено с необходимите документи, гарантиращи безопасността и качеството.

- Тази наредба отнася ли се и за асортимента от храни и напитки, който предлагат павилионите в близост до училища и детски градини?

- За тях има друга специфична Наредба 37 на Министерството на здравеопазването. Тя е по-стара и обхваща именно асортимента, който трябва да бъде застъпен в тези училищни бюфети и павилиони. А наредбата, за която говорим, се отнася за храните, приготвяни в детските заведения и училищните столове.

- Предвидени ли са санкции за нарушителите на наредбата?

- В наредбата конкретно не са предвидени санкции, тъй като те са заложени в Закона за храните. Наредбата се издава на основание на Закона за храните, а в допълнителните разпоредби на закона са предвидени всички санкции, определени за конкретното несъответствие или нарушение, което е допуснато. Така че по наредбата ще се налагат и санкции там, където се установят нарушения за нейното неизпълнение.

- Чия е отговорността за избор на доставчик на суровините и храните?

- Отговорността за избора на доставчик на суровини и изборът на продукти е на детските заведение и училищата. Контролът, който трябва да се осъществява при доставката на съответните суровини и храни, е техен ангажимент. Те носят отговорността за спазване на изискванията, заложени в тази наредба. Защото доставчиците могат да произвеждат суровини или храни, предназначени за различни цели – за продажба в магазини, за търговия на едро, за приготвянето на храна на други места. Но когато те доставят храна или суровина в детска градина, те трябва да отговарят на заложените изисквания. Детското заведение носи отговорността за всичко, което постъпва като суровина и храна. Така нареченият входящ контрол е тяхно задължение, а не на доставчика.

- Като споменахте за стандарти – има ли разминаване между европейските и българските стандарти?

- Няма разминаване, тъй като всички регламентирани европейски стандарти и нормативни изисквания са въведени чрез нашето законодателство, и ние сме задължени като страна членка да ги изпълняваме.

- А тези различни наредби, касаещи безопасното и здравословно хранене на децата, няма ли да внесат известно объркване?

- Излизането на новата наредба на Министерството на здравеопазването, касаеща изискванията за здравословно хранене на децата, и в същото време въвеждането на нашата наредба на МЗХ, която също се отнася за храненето на децата, инициираха създаването на работна група от специалисти, лекари и научни работници, която вече работи и има задачата да създаде единна наредба, обединяваща изискванията на двата действащи в момента документа, включително и този от 2008 г. за асортимента на училищните бюфети. Целта е всичко, което касае храната на децата, приготвянето й и асортимента, всички тези изисквания да бъдат обхванати в единна наредба на двете министерства, като се централизират законодателството и нормативните изисквания в един документ и да се улесни работата на детските заведения в това отношение. И в крайна сметка да доведе до по-здравословно и качествено хранене на децата.

- Кога ще е готова тази нова наредба?

- Очакванията ни са тази обща наредба, която ще е много по-разширена и всеобхватна, да излезе до 1–2 месеца.

                                                                   Интервю на Валери Станев

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.