България и Румъния ще настояват подпомагането на тютюнопроизводството да продължи до 2013 г.

Гюрсел Емин, изпълнителен директор на, Фонд „Тютюн” към МЗХ

- Г-н Емин, какво ще е количеството на произведения тютюн през 2008 г.?

- В процеса на договаряне по глава "Земеделие" бе постигната Национална квота за производство на тютюн в размер на 47 137 тона, от които 31 106 тона "Басми", 3 800 тона "Каба Кулак", 3 208 тона "Бърлей" и 9 023 тона "Виржиния". През 2007 г. са регистрирани 37 227 лица сключили договори за производство на суров тютюн на площ от 285 481 дка и за изкупуване на 46 466 тона тютюн. Извършените в общините през месец юли проверки за действително разсадените площи и за очакваното производство на суров тютюн показаха, че през 2007 г. с тютюн са разсадени 243 863 дка, от които по сортови групи: "Басми" - 159 092 дка или 65,2 % от общо разсадените площи; "Каба Кулак" - 21 798 дка или 9 % от общо разсадените площи; "Виржиния" - 40 091 дка или 16,4 % от общо разсадените площи; "Бърлей"- 22 882 дка или 9,4 % от общо разсадените площи.
Данните сочат, че през 2007 г. продължи намалението на площите разсадени с тютюн - от 400 237 дка през 2005 г., на 278 037 дка през 2006 г. и на 243 863 дка през 2007 г. От реколта 2007 г. са изкупени общо 32 594 тона суров тютюн, в това число по сортови групи:"Басми" - 18 190 тона; "Каба Кулак" - 2 718 тона; "Виржиния" - 7 388 тона; "Бърлей"- 4 298 тона.
Не достигане производството на договорените количества е резултат на климатичните условия, които оказаха неблагоприятно влияние при отглеждането на тютюневата реколта. Недостатъчната влага в почвата и липсата на валежи затрудниха подготовката на площите и забавиха темповете на самото разсаждане. Падналите валежи в края на месец май наводниха част от разсадените площи в някои тютюнопроизводителни общини и допринесоха за развитие на болести по тютюна. Последвалото продължително засушаване и ниската атмосферна влажност депресираха развитието на тютюневите растения, които останаха ниски, с малък брой листа и преждевременно изцъфтяване, което се отрази на средните добиви от дка.
За реколта 2008 г. са сключени договори с общо 38 275 тютюнопроизводители.
В момента се извършва разсаждането на тютюн. След неговото приключване т.е. през юни експерти от регионалните звена на Фонда ще извършат проверка за действително разсадените площи с тютюн и тяхното съответствие с договорените площи. През юли – август ще се извърши проверка за състоянието и развитието на тютюневите растения и очакваното производство. Тези проверки ще се извършат на всички тютюнопроизводители, договорили производството на 10 и повече от 10 дка тютюн. Това ще даде възможност през септември да се направи реална преценка за производството на тютюн от реколта 2008 г.
Основната сортова група суров тютюн, който се произвежда в страната ни, е "Басми". От общото производство на тютюн за реколта 2005 г. тази сортова група представлява 62 %, за реколта 2006 г. - 53 % и за реколта 2007 г. - 56 %.
Основните тютюнопроизводителни райони в страната са: Кърджали, Гоце Делчев, Благоевград, Петрич, Ямбол, Бургас и Хасково, произвеждащи предимно тютюн от сортова група "Басми". В Шумен, Разград, Дулово се произвеждат предимно тютюн от сортови групи "Каба Кулак" и "Бърлей". В Пловдив, Плевен, Ст. Загора и Пазарджик произвеждащи предимно тютюн от сортови групи "Виржиния" и "Бърлей".

- А произвеждат ли се в България генномодифицирани тютюни?

- Не, в страната ни не се произвеждат генномодофицирани тютюни.

- Тютюнопроизводството е един от секторите, които подлежат на държавна помощ. Каква държавна помощ получиха досега тютюнопроизводителите и каква ще получат за 2008 г?

- След присъединяване на страната ни към ЕС - 1 януари 2007 г. тютюневия сектор се развива в съответствие с общата селскостопанска политика на страните членки, като продължи използването на част от инструментариума за държавно регулиране на производството, изкупуването и търговията с тютюн - минималните изкупни цени и премирането на тютюнопроизводителите. Основание за това е Договорът за присъединяване на страната ни към Европейския съюз, който дава възможност за период от три години след датата на присъединяването да продължи субсидирането в тютюневия сектор, чрез предоставяне на средства като съществуваща държавна помощ. През 2007 г. беше извършена нотификацията на съществуващите до 2007 г. схеми за подпомагане тютюнопроизводството в страната ни. Европейската комисия беше информирана за следните национални схеми за подпомагане, които България би желала да бъдат считани за "съществуващи" по смисъла на б. "б", раздел 3, Приложение V от Акта за присъединяване към Договора за Присъединяване на България към ЕС: парични премии на тютюнопроизводителите; безвъзмездно предоставяне на семена; финансова помощ за поддържане на генетични ресурси от тютюневи сортове.
Премиите са с характер на субсидии и с изплащането им пряко на тютюнопроизводителите се постигна: покриване на част от завишените производствени разходи на тютюнопроизводителите при запазено равнище на минималните изкупни цени от реколта 2003 г. и за финансиране на разходи, включително за придобиване на активи; увеличаване доходите на семейства, ангажирани с производството на тютюн.
Отчетът по бюджета на Фонд "Тютюн" за 2007 г. показва, че за произведен и изкупен тютюн, пряко на тютюнопроизводителите, са изплатени премии, както следва: за произведен и изкупен тютюн сортови групи "Басми", "Каба Кулак" и "Бърлей" – реколта 2006 г. в размер на 66 605 131 лева; за произведен и изкупен тютюн сортова група "Виржиния", реколта 2007г. в размер на 19 688 401 лева.
Изразходваните средства са в рамките на предвидените средства по бюджета на Фонда за 2007 г. По бюджета на Фонд "Тютюн" за 2008 г. като субсидии за нефинансови предприятия са предвидени 110 000 хил. лв., от които 2 000 хил. лв. за семепроизводство и сортоподдържане.
До сега в изпълнение на РМС Фонд "Тютюн" за произведен и изкупен тютюн сортови групи "Басми", "Каба Кулак" и "Бърлей" – реколта 2007г. е изплатил премии на тютюнопроизводителите в размер на 83 924 хил. лв. До края на 2008 г. след приключване изкупуването на тютюн сортова група "Виржиния" ще бъдат изплатени парични премии за произведен и предаден тютюн реколта 2008 г.

- Какво ще се случи с тютюнопроизводството след изтичане на трите години гратисен период (след 2009 г), когато няма да има държавни помощи за производителите?

- Като страна членка на ЕС трудностите пред българските тютюнопроизводители са свързани с мерките, които се провеждат за намаляване на тютюнопушенето и провежданата политика на ЕС в тютюневия сектор. Част от страните-членки на ЕС (където се отглежда тютюн), включително България и Румъния, настояват подпомагането на тютюнопроизводството да продължи до 2013 г. по сегашната схема на подпомагане. Тези страни са подписали Декларация за удължаване на подпомагането на сектора. На 22-23 май 2008 г. има организиран митинг в Брюксел от "УНИТАБ" Европейска организация на тютюнопроизводители за продължаване на подпомагането на тютюнопроизводството.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.