ВОМР/ЛИДЕР - местните лидери развиват селските райони

В периода 2014-2020 г. по подхода ВОМР са одобрени 40 МИГ

Стефан Спасов, началник на Отдел „Лидер“, МЗХГ прави равносметка след десетгодишното прилагане на подхода ЛИДЕР у нас.

- Как върви прилагането на подхода към този момент?

През периода 2014-2020 година по подхода Водено от общностите местно развитие към момента има проведен един прием за стратегии, по който са одобрени 40 местни инициативни групи. Сега тече оценката на приетите по втория прием заявления, които са 70 на брой. Очаква се оценката да приключи до края на месец ноември. Така че до края на годината да имаме следващия брой одобрени проекти. От тези 70 кандидати не всички ще бъдат одобрени. Бюджетът ще стигне за около 23 местни инициативни групи. Те са разположени в цялата страна. Кандидатите по втория прием ще покрият всички райони у нас. Проектите обхващат всички дейности, които са допустими за финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Могат да се подпомагат и различни други дейности, както и мерки, които МИГ са разработили сами. През този програмен период по подхода могат да се финансират и дейности по други фондове. Сред тях Социалният фонд, Фондът за регионално развитие, по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, по ОП Развитие на човешките ресурси и други.

- Какви изводи бихте могли да очертаете след 10-годишното прилагане на подхода в България? В тази връзка как се промени облика на селските райони?

Факт е, че в началото на прилагането на подхода ЛИДЕР той беше абсолютно непознат като програма. Защото в началото на 2007 г. и 2008 г. ние имахме дългогодишен опит в прилагането на програма САПАРД, от която ЛИДЕР не беше част. Тоест хората в селските райони бяха много добре запознати с изготвяне на стратегии, изпълнение на проекти, но по мерките от програма САПАРД. Активирането на местните общности да се обединяват и да започнат изпълнение на стратегии отне няколко години. По принцип по подхода нещата не са видими веднага, но имат трайно въздействие върху местната общност и са видими за години напред. Това се случи и в България – имаме трайно положително отношение на всички местни общности в страната. Приложили сме подготвителната мярка в този период на територията на 180 общини, което е 90% от общините в селските райони. Това показва, че всички имат желание да прилагат подхода, единствено бюджета, който е определен ги ограничава. В териториите, в които се прилага ЛИДЕР има видими резултати вече. Не само като изградени инфраструктури или реализирани проекти, а като формиране на една местна общност, която се идентифицира като такава, която работи заедно за постигане на конкретни цели. 

- Какъв чужд опит можем да приложим у нас?

България е разпознаваме навсякъде. Страната ни стои над средното ниво като административен капацитет и възможности за прилагане и развитие. Доказателство за това е, че Европейската комисия избра България да проведе обучени на пет страни, които за пръв път започват да прилагат ЛИДЕР, извън Европейския съюз – това са Македония, Сърбия, Черна гора, Албания и Турция. В края на май и началото на юни месец за една седмица имаше по пет представители от министерствата им, които отговарят за подхода ЛИДЕР. Ние ги обучавахме. Следствие на това обучение беше издадена книга, където в предговора лично земеделският агрокомисар Фил Хоган хвали страната ни.

- Припомнете ни цифрите в досегашното прилагане?

Бюджетите - в миналия период имахме 77 млн. евро за ЛИДЕР, сега са над 300 млн. евро с комбинирано финансиране от другите фондове. Удвоява се броя на одобрените стратегии.  

- За догодина е предвиден прием по подмярка 19.3. Как да се подготвят местните инициативни групи?

Ние имаме готовност подмярката да се отвори още тази година, но предпочитаме да се проведе по-широка обществена дискусия. Причината е, че в този период подмярката ще се прилага през системата ИСУН. За да напаснем всички механизми, въобще да направим работещ механизъм за подмярката, решихме да стартира в началото на другата година. Няма причина да се забави, тъй като всичко е готово. Целта на конференцията в Правец е да установим сътрудничество между местните инициативни групи за изпълнение на качествени стратегии. Благодарение на тези проекти характерни традиции от региони стават обществено достояние. Производителите по места имат голяма възможност да популяризират продуктите си. Тук говорим още за културни традиции и исторически ценности.

Автор: Мирела Спасова 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.