МИГ-овете познават потребностите на местните общности и помагат за тяхното реализиране

Нели Кадиева, председател на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

 

 - Г-жо Кадиева, как подходът ВОМР решава проблемите на хората в малките населени места?

Местните инициативни групи работят пряко с всички заинтересовани страни на територията на селските райони. Това са дребните фермери, малките и микропредприятия, читалища, други НПО, общините. Ние познаваме техните потребности. Стратегиите ни са планирани спрямо тях. Искаме и успяваме да им помогнем да реализират техните идеи, за да може животът да стане малко по-добър.

- Като погледнем назад, станал ли е животът им по-добър?

Подобрение има. Дори на база на предходния програмен период отново се вижда разликата. Има действащи фирми, които са финансиране благодарение на подхода ЛИДЕР и на Програмата за развитие на селските райони. Има ремонтирани сгради, оборудвани читалища, в които местното население може да задоволява потребностите си от култура. Дори само докато вървиш по улицата, можеш да видиш хубавия тротоар и доброто осветление.

- Трябвали парите по ВОМР да бъдат повече през следващия програмен период?

Още не е ясна финансовата рамка за следващия програмен период. Това, за което настояваме и за което ще се борим, е финансирането по ВОМР да не бъде по-малко от това в момента.

- По какъв начин българската ЛИДЕР мрежа си сътрудничи с европейската?

От две години Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ е член на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони. Първото ни голямо събитие, след като станахме член, беше международната конференция, която се проведе у нас миналата година. Тя беше в периода на българското председателство на Съвета на ЕС. Събитието беше много успешно. Благодарение на обмена на информация помагаме на МИГ-ове да намерят партньори, които имат идеи за нещо съвместно. През март месец е одобрена обща позиция за бъдещето на ЛИДЕР/ВОМР. Ние сега я уточняваме. Целта е да имаме позиция, която да защитаваме пред всички управляващи органи, които работят по създаването на бъдещите програмни документи.

- От какви фондове могат да се възползват МИГ-овете?

През настоящия програмен период местното развитие може да бъде финансирано от няколко фонда. За следващия програмен период европейките ни колеги имат идея всички европейски структурни инвестиционни фондове да отделят средства за ЛИДЕР/ВОМР и тези средства да се съберат на едно място и да се управляват по едни правила с общ набор от документи, което ще облекчи самите бенефициенти. Да има и един управляващ орган. Това е идеята, която стои зад „общата кошница“. В момента, фондовете, които се прилагат са различни - едни са за иновации и конкурентоспособност, други са за развитие на човешките ресурси, а трети - за околна среда. Ако бъдат обединени в една обща кошница, тогава ще могат да се изпълняват и интегрирани проекти.

- Какво е „умно село“ и как да се постигне?

Това е една нова концепция. Дефиницията за нея все още не е изчистена. Идеята е да се използват новите технологии за чистота на въздуха, на водата, на почвата, така че територията да се развива „умно“. Колеги от Германия дадоха пример с организиране на отоплението на едно село чрез използване на дърва, газ и нова технология за свързване и управление на това отопление.

 

Интервю на Светлозара Димитрова

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.