1. Начало
  2. Интервюта
  3. От фермата до трапезата
  4. Аделина Стоянова: Кампания 2023 е предизвикателна, но с общи усилия ще се справим

Аделина Стоянова: Кампания 2023 е предизвикателна, но с общи усилия ще се справим

Наръчник за директните плащания ще послужи за ориентир на земеделците, казва директорът на дирекция „Директни плащания” в Министерството на земеделието

 

Г-жо Стоянова, стартира кампанията по заявяване на директните плащания. Какви са новите предизвикателства за фермерите?

Да, кампанията по директните плащания вече стартира. Фермерите могат да подават заявления за подпомагане за 2023 година. Като цяло, кампанията е предизвикателна. Първо, по отношение на това как да подадем заявление за подпомагане. Какво да заявим за подпомагане. Какви ангажименти можем да изпълним. За тази цел, за да направим кампанията по-достъпна за фермерите, ние сме подготвили наръчник за директните плащания, който да им послужи за ориентир. Освен това, много разчитаме на Националната служба за съвети в земеделието, чиито експерти също могат да съветват фермерите. Също така – и колегите от Общинските служби, които ще помагат на фермерите при подаване на заявленията за подпомагане.

Новата ОСП ще е по-справедлива, т.е. по-силно подпомагане ще бъде фокусирано към малките и младите земеделски производители. Каква подкрепа е предвидена за тях чрез директните плащания?

Новата Обща селскостопанска политика има няколко приоритета и сред тях са младите земеделски стопани. Подкрепа на приемствеността между поколенията е принцип, който се прилага не само в България, но в другите държави членки. По отношение на директните плащания към младите земеделски стопани ние насочваме по-голям размер на подпомагането. Те ще могат да получат освен базово плащане, така и допълнително по 100 евро на хектар за цялата площ на земеделските си стопанства, като разбира се, трябва да отговарят на изискванията по отношение на квалификация, опит и умения, за да сме сигурни, че ще могат да управляват правилно тези стопанства и да ги направят устойчиви.

За малките земеделски стопанства, които също са във фокуса на новата ОСП, се прилага интервенция за дребни селски стопани, която е кръгла сума плащане на стопанство до 1250 евро при облекчени административни условия, с намалена административна тежест, без значение от културите, които те ще отглеждат. Освен това всички малки земеделски стопани могат да кандидатстват по всички интервенции в Стратегическия план, стига това да е икономически по-изгодно и ефективно за тях.

Новата ОСП е по-зелена. Какъв бюджет се отделя за зелени мерки за опазване на околната среда и биоразнообразието?

Новата ОСП наистина е по-зелена. Изискванията на Зелената сделка се прилагат както за всички държави членки, така и за България. Тази Зелена сделка поставя все повече предизвикателства пред фермерите, които трябва да получат адекватно финансово подпомагане заради по-голямата екологична амбиция и по-големите усилия, които трябва да положат. Затова бюджетът, който е заделен за екосхемите в рамките на директни плащания, е 25 процента от общия пакет на директни плащания. Това най-големият целеви бюджет, който се заделя специално за „зелени мерки”. Ние изключително много се надяваме фермерите да припознаят тези ”зелени мерки”, да ги направят приложими за техните стопанства и да ги заявят за подпомагане, така че да можем да изпълним тази екологична амбиция.

Това са осем екосхеми. Очаквате ли интерес още през първата година или по-плахо ще подходят фермерите?

От срещите, които имахме със земеделските стопани, остана впечатлението, че екосхемите се възприемат добре от тях, когато те ги разберат по отношение на изисквания, правила и начин на прилагане. Ние се надяваме всички фермери да заявят максимален брой екосхеми, които са приложими за техните стопанства, така че да могат да си осигурят по-голям финансов ресурс и да изпълним по-голямата екологична амбиция.

Биоземеделието също е във фокуса на новата ОСП. По Първи стълб има една екосхема, а по Втори стълб са две. Достатъчна ли ще бъде подкрепата, според Вас, за да увеличим биосертифицираните площи?

Наред с младите и малките земеделски стопани биологичното земеделие намира най-широка подкрепа по отношение на подпомагането, като всички държави си поставят различно ниво на амбиция. За съжаление, ние тръгваме от твърде ниско ниво на биологични площи и такива в преход. Надяваме се мерките, които са разписани в Стратегическия план, да променят тази тенденция. В рамките на директните плащания ще се подпомагат биологичните животни. Всички останали биологични площи, които са извън постоянно затревени площи и фуражни култури, ще се подпомагат по Втори стълб в рамките на Европейския фонд за развитие на селските райони. Бюджетът, който е заделен за биологично производство, по наше експертно мнение е адекватен на биологичната амбиция, която залагаме.

Новото е, че ОСП вече е ориентирана към резултати. Как ще бъдат доказвани?

Новата ОСП наистина е ориентирана към получаване на резултати. Т.е. подпомагането с всяко едно евро е обвързано с конкретен директен резултат. Трябва да видим ефекта от това подпомагане. След първата година на прилагане, освен че ще отчетем начина, по който сме приложили тези интервенции, ще трябва да отчетем дали сме изпълнили резултатните индикатори, които сме заложили по отношение на подпомагани площи, животни и тогава можем да оценим ефекта на прилагането на тази политика през първата година. Разбира се, от една година не може да се направят изводи. Необходимо е малко по-дълго време. Всички осъзнаваме, че първата година ще е трудна, ще е предизвикателна. Фермерите ще трябва да се напаснат между двата програмни периода, да свикнат с това, че от тях се очакват резултати, но съм сигурна, че с общи усилия ще се справим.

Вашите съвети към фермерите при подаването на заявленията за Кампания 2023. Срокът е до 5-ти юни без санкции.

На първо място, преди да подадат заявление за подпомагане, нека много добре да се запознаят с интервенциите и възможностите, които имат. Могат да ползват всички наши информационни материали, които са публикувани на сайта на МЗм. Да се консултират със службите за съвети в земеделието, с асоциациите, в които членуват, за да могат да си определят плана на стопанството. Т.е. всеки фермер за своето стопанство да определи какво може да заяви за подпомагане, какво финансираме може да очаква и не на последно място - на какви изисквания следва да отговаря.

Могат ли да направят корекция в заявлението?

Фермерите, които подадат заявление за подпомагане в рамките на Кампания 2023, ще имат възможност до 1-ви октомври да направят редакция на заявленията за подпомагане, като те ще могат да оттеглят парцели, ще могат да коригират култури или да оттеглят цели интервенции. Няма да могат обаче да добавят интервенции и да заявяват допълнителни площи и култури, така че тази преценка трябва да направят още с подаване на заявлението за подпомагане.

      

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.