1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. В НССЗ отново работи Аналитичната лаборатория за почвени анализи

В НССЗ отново работи Аналитичната лаборатория за почвени анализи

Това съобщи директорът на Службата Любомир Маринов

От няколко месеца отново отвори врати аналитичната лаборатория към Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), съобщи директорът на Службата Любомир Маринов. Съгласно условията на мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния” от Програмата за развитие на селските райони, специалистите в нея правят безплатни агрохимични анализи и изследвания на почвите за всички земеделски производители, които със съдействието на Службата са кандидатствали и са били одобрени по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране". Тези земеделски производители-полупазарни стопанства  могат да използват резултатите от анализите си и във връзка с кандидатстването си по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони, особено когато става въпрос за създаване на различни видове трайни насаждения. Останалите земеделски производители срещу  заплащане също могат да се възползват от услугите, които предоставя аналитичната лаборатория на НССЗ.

В лабораторията, която разполага с модерна апаратура, се изследва почвената киселинност pH(KCl) и pH(H2O), наличието на общ азот, минерален азот (амонячен (NH4-N) и нитратен (NO3-N)), усвоими форми на фосфор (P2O5) и калий (K2O), както и активен калций и хумус.

Почвата  е един от факторите, които осигуряват условията за растежа, развитието и продуктивността на растенията. Това зависи от нейните качества – структура, механичен състав, органични вещества, хумус и др., които определят свойствата и плодородието й.  Агрохимичното проучване на запасеността на почвата с основните  хранителни елементи е важен инструмент за оценка на нейния потенциал и съставяне на подходящи схеми за торене. Балансът между внесените и изнесените от почвата хранителни елементи е в основата и на концепцията за устойчиво земеделие и е неотменна част от т.нар. “правилни земеделски практики”.  Важен фактор за точността на почвените анализи и дадените препоръки за торене е правилното вземане на почвените проби, обясни Маринов.

Ръководството на Службата планира скоро дейността на лабораторията да бъде разширена с анализи на растения и фуражи. Лабораторните анализи са  важни, защото чрез тях стопаните могат по-ефективно да планират и осъществяват  агротехническите си мероприятия. С извършването на агрохимични анализи се постигна пълно и комплексно обслужване на всички земеделски производители, както и се дава възможност НССЗ да предоставя всички задължителни по мярка 143 консултации в т.ч. препоръки за торене, каза още Любомир Маринов.

Земеделските производители могат да получат допълнителна информация от обновения интернет портал на НССЗ www.naas.government.bg, както и на специално разкрития телефон 07001 2476. Всяко обаждане се таксува на цената на един градски разговор.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.