1. Начало
  2. Новини
  3. Биологично земеделие
  4. Изсичането на горите застрашава три вида птици

Изсичането на горите застрашава три вида птици

Констатираните тревожни данни изискват специално внимание и опазване на популациите

Масовото унищожение на вековните гори през последните години в България е най-сериозната заплаха за оцеляването на три вида птици, които са със статус "застрашен" в Червената книга на страната. Това са глухарят, белогърбият кълвач и трипръстият кълвач, пише dnevnik.bg.

Тяхното опазване ще бъде от полза и за много други видове птици, бозайници и други организми. Затова и те са определени като индикатори за високо биоразнообразие, или umbrella species, напомнят значението им природозащитниците.

Популацията на трипръстия кълвач е в най-критично състояние, има и реална заплаха от пълното изчезване на вида. Това показват актуални данни от мащабни проучвани за периода 2013-2015 г., проведени от експертите на българска фондация "Биоразнообразие". Проектът им за планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи е преминал през обществени обсъждания и получил подкрепа от заинтересуваните страни, в това число и ловните сдружения. Този понеделник експертите представиха данните от изследването си пред журналисти.

Към унищожителната сеч в старите гори, засягаща оцеляването на видовете, влизат и т.нар. санитарни сечи, при които се "разчиства" и падналата мъртва дървесина – жизненоважна среда за няколко хиляди видове животни. Тревожна е също така тенденцията на заместването на старите гори с млади, или т.нар. подмладяване на гората, което също "гони" редица видове от местообитанията им, предупреждават природозащитниците и доказват констатациите си с конкретни числа от теренните проучвания.

Голите сечи, маскирани под формата на възобновителни през последните години, са унищожили много от подходящите местообитания на белогърбия кълвач в Котленска планина, Западна Стара планина, Родопите, природните паркове "Странджа", "Българка" и "Беласица". Интензивните сечи в запазените иглолистни масиви пък са довели до значително съкращаване на пригодните местообитания на трипръстия кълвач. Същото се отнася и за глухаря.

Твърде голям процент от изследваните видове се намират извън обявените защитени зони и територии. Това е един от основните изводи на събраните данни. Тази тенденция е особено критична за трипръстия кълвач, който е с обща популация не повече от 90 - 130 двойки в цялата страна. От тях 55-60 двойки са в защитени територии, което е едва 39-43% от всички екземпляри - недостатъчно голям процент за дългосрочното оцеляване на вида у нас, предупреждават експертите.

Не по-малко тревожна е съдбата и на белогърбия кълвач, който, въпреки че е значително по-разпространен от трипръстия си събрат и наброява 700 – 1100 двойки на нашата територия, навсякъде е рядък и малочислен с изключение на сърцевинните зони на неговото разпространение у нас – Централна Стара планина и Странджа.

Около 18.55% от ключовите места на третия вид – глухаря, са в територии извън мрежата от защитени зони, сочат данните.

В изследваните територии има общо 222 токовища на глухаря, 201 находища на белогръб кълвач, с обща численост на вида от 242 екземпляра, и 78 находища на трипръст кълвач, с обща численост на вида от 55 екземпляра.
Това са едни от най-мащабните проучвания, които обхващат защитени зони, в които видовете са разпространени. За глухаря са изследвани 11 защитени зони (Рила, Западни Родопи, Пирин, Триград - Мурсалица, Добростан, Славянка, Западен Балкан, Персенк, Централен Балкан, Средна гора и Витоша), за белогърбия кълвач - 19 защитени зони (Рила, Централен Балкан, Добростан, Западни Родопи, Средна гора, Камчийска планина, Западен Балкан, Пирин, Странджа, Триград – Мурсалица, Сините камъни – Гебенец, Батова, Врачански Балкан, Славянка, Витоша, Персенк, комплекс Ропотамо, Бяла река и Понор), а за трипръст кълвач – 6 защитени зони – (Рила, Пирин, Западни Родопи, Триград – Мурсалица, Персенк и Витоша.)

Констатираните тревожни данни изискват специално внимание и опазване на популациите на трите вида и особено на тези, които са извън защитените територии, алармират еколозите и предлагат спешни мерки за предотвратяване на опасностите, които застрашават оцеляването им.

Експертите настояват за: забрана за сечи в места, където е установено, че са "стабилни токовища" (зони за размножаване) с над 5 токуващи мъжки; определяне на 10% вековни гори във фаза на старост, които да бъдат опазвани в "Натура 2000" без никакви сечи; на територията на природните паркове, в които се намират видовете, да не се планират сечи с интензивност над 10%; да се прекрати изсичането на дървета с кълвачеви или естествени хралупи; при изготвяне на нови планове за управление на националните и природните паркове, защитени местности и резервати всички известни гнездови находища на белогръб и трипръст кълвачи да бъдат включени в най-строгата зона на опазване.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.