post-image

Министър Димов проведе извънреден Координационен съвет по водите във връзка с намалените нива на 3 язовира

В случай на ограничаване на водоподаването ВиК операторите трябва да предприемат действия за преминаване към резервни повърхностни и подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване
post-image

"Климатичен пакет" ще влезе в сила в Германия

От 2026 година вграждането на отоплителни инсталации, работещи с нафта, ще бъде забранено в Германия и ще е възможно само в извънредни случаи, когато няма никаква друга алтернатива.