1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. България e домакин на международна конференция за управлението на едрите хищници

България e домакин на международна конференция за управлението на едрите хищници

Организатори на събитието са Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните

Предизвикателства пред управлението на едни от най-емблематичните биологични видове едри хищници (кафява мечка, вълк и рис) са обект на обсъждане на петата конференция на транснационалната платформа за управление на популациите на трите големи хищника в Динарско-Балканско-Пиндоската платформа. Тази година домакин на форума е България. Организатори на събитието са Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните. 

„Изменението на климата води до осезаема промяна в динамиката на отношенията между хората и хищниците. Сега е особено важно да убедим обществеността, че устойчивите популации на хищниците са в основата на правилното функциониране и опазване на цялата горска екосистема. Обща задача е да предложим най-добрите практически решения за успешното съжителство на човека с природата, а тази конференция ни дава възможност да обменим професионален опит и идеи за постигане на оптимални резултати“, посочи инж. Росен Райчев, зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, по време на започналата днес международна конференция.

Платформата е инструмент за дългосрочен обмен за трансгранично управление и наблюдение на едрите хищници с представители на националните и регионални власти, както и всички заинтересовани страни в тази част на Европа. 

По време на двудневната среща и теренното посещение на Природен парк „Витоша“ експерти от ИАГ ще представят добри практики в управлението и стопанисването на дивата природа, както и ще споделят проблемите и пречките, които ги съпътстват. 

В конференцията участват Виктор Атанасов – заместник-министър на околната среда и водите, представители на МОСВ, ИАГ, Платформата на ЕС за съвместно съществуване между хората и едрите хищници, Секретариата на Бернската конвенция, Съюза на ловците и риболовците в България, WWF Adria, WWF България, Алпийската и Карпатската Конвенция, Аделфи Консълтинг,  FACE И IUCN-LCIE и други заинтересовани страни.

Мероприятието е част от поредица събития по проект, финансиран от Федералното министерство по околна среда на Германия, във взаимодействие с Федералната агенция по околна среда на Германия и Аделфи кънсълтинг, като основната му цел е изграждане на регионален механизъм за управление и наблюдение на едрите хищници с представители на националните и регионалните власти, както и всички заинтересовани страни в тази част на Европа.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.