Започва Седмицата на гората 2021

Обръщение на инж. Мирослав Маринов - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите по повод Седмица на гората – 2021 г.

Скъпи колеги и приятели на българската гора, 

Започва Седмицата на гората – професионалният празник на всички, чиято съдба с призвание и всеотдайност е посветена на гората – лесовъди, горски служители и работници.

Зад гърба си имаме забележителна история от 142 години от създаването на централна горска служба в България и труда на хиляди лесовъди през различните периоди от нейното съществуване.

Да сме продължители на сътвореното от нашите предшественици е голяма отговорност и в същото време силна мотивация.

Жевеем във времена, когато повече от всякога на преден план излиза обществената значимост на устойчивото управление на горите, на горските ресурси, на екосистемните услуги. Горският сектор е пряко свързан с останалите сектори на българската икономика и има сериозна икономическа, социална и екологична значимост.

Ето защо бих искал да изразя искрено уважение и признателност към всички Вас, които със своя труд допринасяте за успешното управление, стопанисване и опазване на горите.

В съвременната действителност е очевидна необходимостта от нови идеи и иновативен дух, които са необходими за създаване на нагласа, компетентност и действия в постоянно променящите се условия. Знанията, компетентността и подготовката на специалистите, имащи отношение към управлението на горите, вече са определящи.

Осигуряването на устойчиво развитие на горския сектор изисква постоянен анализ и оценка на икономическите, екологичните и социалните резултати от функционирането на горското стопанство. Провеждането на мониторинг на здравословното състояние, анализът на получената информация и предприемането на съответни действия за поддържане и подобряване здравето на горите, както и активното им управление остават важни задачи и занапред. Решаването на проблемите, свързани с незаконните посегателства в горите, изразяващи се в незаконна сеч, умишлени пожари и бракониерски лов, остава пред сектора и ще изисква задълбочен анализ на структурната и институционалната рамка.

В последните години все повече се налага като необходимост и полезна дейност работата с обществеността, която нашата колегия реализира основно чрез образователни занимания с деца и ученици. Независимо от епидемичната обстановка ние продължихме връзката с подрастващите, търсейки различни начини за комуникация и за предаване на лесовъдските послания, които да формират положително отношение към горската професия сред обществото.

Уважаеми колеги, днес усилията на държавата ни и света са насочени към справяне с пандемията от COVID-19. Поради наложените противоепидемични мерки в страната за запазване на здравето и живота на хората отбелязването на празника ще се проведе дистанционно и онлайн.

Искам да Ви благодаря, че въпреки усложнената епидемична и социално-икономическа обстановка в страната Вие продължихте да изпълнявате своите задължения по спазване на нормативната уредба за горите и извършване на неотложни дейности, свързани със здравето и устойчивостта на екосистемите. Вярвам, че хората оценяват положените усилия и проявената съпричастност към общите усилия на обществото.

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели на българската гора,

Поздравявам Ви с настоящата Седмица на гората и Ви пожелавам много здраве и енергия, за да работите и занапред за просперитета и благото на българската гора. Трябва да бъдете горди със своя труд, защото той е посветен на идните поколения! Честит празник на всички служители, колеги и приятели!

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.