Тенденции на развитие на пазара на яйца и птиче месо (бройлери) в ЕС и България през септември 2013 г.

Разликата между нивата на цените на яйца на европейския и на българския пазар постепенно намалява

През м. септември 2013 г., средно месечните цени на яйца за консумация в България са били в размер на 114,01 евро/100 кг или 0,135 лв./брой, отбелязвайки ръст от 13,4% спрямо предходния месец. За същия период, средните цени в ЕС също нарастват, макар и с по-слаб ръст - 6,5%, в сравнение с тези на българския пазар и са били 124,49 евро/100 кг (0,148 лв./бр.). Както се вижда от фигурата, разликата между нивата на цените на яйца на европейския и на българския пазар постепенно намалява.

Наблюдавайки ценовото равнище във всички европейски страни, през м. септември се отчита съществен марж - между 90 и 218 евро/100 кг. Най-високи нива са регистрирани при цените на яйца в Италия (218,94 евро/100 кг), Швеция (213,93 евро/100 кг), Кипър (177,32 евро/100 кг), Хърватска (176,86 евро/100 кг) и Дания (171,63 евро/100 кг). В няколко страни-членки са регистрирани цени, по-ниски  както от средната за Общността, така и от цената на яйца на българския пазар през м. септември `2013, а именно: Чехия (90,72 евро/100 кг), (Белгия (90,78 евро/100 кг), Румъния (90,87 евро/100 кг), Испания (95,89 евро/100 кг) и Словакия (96,42 евро/100 кг).

          new_picture_32_2_433        

Въпреки плавното покачване, сравнявайки септември 2013-та със септември 2012 г., прави впечатление значителният спад на цените на яйца за консумация, както на българския, така и на европейския пазар. Намалението на цените в България е с 23,4%, или 148,79 евро/100 кг (0,177 лв./бр. – септември 2012 г.), а на европейския пазар  - с 20,4% (156,47 евро/100 кг. или 0,185 лв./бр.).

Средната цена на замразено бройлерно месо, регистрирана на българския пазар през м. септември 2013 г.  е била 161,51 евро/100 кг или 3,16 лв./кг – с 3,3% по-висока спрямо август `2013.

За разлика от цените в България, през септември 2013 г. средно европейската цената на бройлери е с 1,52% по-ниска от нивото от предходния месец - 197,62 евро/100 кг (3,87 лв./кг).

При цените на бройлерно месо също се наблюдава значителна динамика. За разглеждания период, цените на птиче месо в някои страни-членки традиционно се задържат на високи равнища. Така например във Финландия цената е чувствително по-висока от средната за Съюза - с 37% (270,94 евро/100 кг), Германия – с 34,5% (265,97 евро/100 кг), Дания – с 32,9% (262,61 евро/100 кг), Кипър – с 31% (258,80 евро/100 кг) и Италия – с 25,7% (248,50 евро/100 кг). Най-ниски равнища отбелязват цените в Полша (144,27 евро/100 кг) и Литва (154,16 евро/100 кг).

            new_picture_33_2_433

Сравнявайки цените на птиче месо на българския и европейския пазар през м. септември 2013 г. и тези година по-рано (септември 2012 г.) се вижда, че те са на относително близки нива. Цената на български бройлери през 2013 г. е с 2% по-ниска, спрямо 2012 г., когато е била 164,73 евро/100 кг, докато цената в ЕС е с незначителен ръст от 0,4% за същия период (196,91 евро/100 кг, септември 2012 г.).

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.