Готова е онлайн анкетата за подпомагане планирането и провеждането от НССЗ през 2021 г. на информационно-обучителните събития за трансфер на знания и технологии в практиката

Участвайте в анкетата! Вашите предложения са важни за успешния трансфер на знания и технологии към земеделските стопани!

НССЗ изпълнява активно дейности свързани с  подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”. За тази цел НССЗ провежда средно годишно около 100 информационно-обучителните събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции и експерти за подпомагане на трансфера на знания и технологии към земеделските стопани, в т.ч. с цел по-ефективното предоставяне на консултантски услуги по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Темите на семинарите в голямата си част се предлагат от земеделските стопани. По време на всяко информационно-обучително събитие се представят на фермерите различни технологични аспекти и новости в областта на растениевъдството, животновъдството и управлението на земеделското стопанство.

С цел осигуряване на високо качество на информационно-обучителните събития Службата кани лектори от научни институти, научно-приложни организации или други институции компетентни по съответната тематика на събитието, както и висококвалифицирани експерти на свободна практика.
Участието в тези събития е много важно за успешния трансфер на знания и технологии към земеделските стопани.

В тази връзка НССЗ изготви електронна анкета с предложения за теми на присъствени и онлайн семинари, включително и демонстрационни събития, които да бъдат включени  за 2021 г.

Анкетата може да се попълни онлайн на следния адрес ТУК

Участвайте в анкетата! Вашите предложения са важни за успешния трансфер на знания и технологии към земеделските стопани!

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.