1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Законно ли е бизнесът да се разпорежда с ползването на държавна дървесина?

Законно ли е бизнесът да се разпорежда с ползването на държавна дървесина?

Според природозащитниците наредбата съдържа „подводни камъни“, които обезсмислят положителните нововъведения

Промените, които се предвиждат в наредбата за възлагане на дейности в държавни и общински гори и ползването на дървесина, са отчасти добри, но не са достатъчни за ограничаване на основните злоупотреби в горите. Това предупреждава в своето становище коалицията от неправителствени организации „За да остане природа в България“, част от която е и WWF. Според природозащитниците наредбата съдържа „подводни камъни“, които обезсмислят положителните нововъведения.

Въпросната наредба е най-важната за ползвателите и търговците на дървесина. Тя определя видовете тръжни процедури и условията за сключване на договори за ползването на дървесина.

WWF от години предупреждава за порочните практики, които бизнесът прилага по време на тръжните процедури. За да се ограничат възможностите за злоупотреби, природозащитниците препоръчват въвеждането на електронни конкурси. Въпросните промените за първи път регламентират детайлно такива електронни конкурси, но заедно с това „отварят вратичка“ за влияние върху тях.

 „През 2018 г. под натиска на дърводобивните фирми бяха спрени електроните търгове в Югозападното държавно предприятие, а в другите държавни предприятия те бяха ограничени до минимум“, коментира Добромир Добринов, експерт по природозащитно законодателство в практика „Гори“ към WWF-България. „Интересът на браншовия бизнес за ограничаване на електронните търгове произтича и от изключително масовата практика на договаряне между фирмите при другите видове търгове и конкурси, което ощетява значително държавата. Тези практики се прилагат толкова широко, че има много стопанства, в които няма нито един търг или конкурс, при който продажната цена да е по-висока от началната.“

Друга критика срещу измененията e, че те биха облагодетелствали големите компании в бранша, биха им дали много власт и биха ощетили малките фирми.

Промените предвиждат въпроси, които по силата на Закона за горите са единствено в правомощията на държавните предприятия и техните териториални поделения, вече да се решават „на среща“ между представители на държавната власт с браншовите организации в горския сектор и други организации на ползватели на дървесина. Тези срещи вече ще имат не само консултативна функция.

Ако се приемат промените, въз основа на срещите с бизнеса ще се издават административни актове, които ще казват на директорите на предприятията колко дървесина и по какъв начин да отдават за ползване. Така с подзаконов акт вместо със закон ще се създаде „орган“, доминиран от ползвателите на дървесина, който ще издава административни актове в области, за които Законът за горите вече се е произнесъл.

Според екокоалицията визираните промени обслужват определени бизнес лица, които чрез тях ще могат да се намесят в управлението на държавните горски територии, да определят правила и количества за ползване на национален ресурс, от който имат пряка икономическа изгода.

Освен това такъв орган – съвкупност от държавни институции и юридически лица – не може да съществува като субект, издаващ административни актове, по смисъла на нашето законодателство.

И не на последно място, според чл. 15 от Конституцията държавата, а не бизнесът, е отговорна за „разумното използване на природните богатства и ресурсите“.

„Ако държавата смята, че лица, които имат пряка финансова изгода от ползването на национални горски ресурси, следва да получат водеща роля при формиране на държавната политика в областта на горското стопанство, тя трябва да го осъществи по установения правен ред и по достоен начин, като промени Конституцията, промени Закона за горите и закрие държавните предприятия. Така тя открито ще трябва да защити пред обществото позицията си да остави управлението на държавните горски територии в ръцете на лица с финансова изгода от ползването на тези територии“, допълва Дорбомир Добринов от WWF.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.